บอร์ด ความรัก,คติธรรมเตือนใจ ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย เล่าสู่กันฟังเมื่อถึงที่สุดแล้วทุกอย่างก็เป็นเรื่องธรรมดา ทั้งปัญหาที่เคยมีความทุกข์ที่เคยเกิดความสุขที่เคยผ่านความเศร้าที่เคยจมความท้อแท้ที่เคยบั่นทอนความเสียใจที่มองไม่เห็นทางออกโรคภัย ไข้เจ็บที่เบียดเบียน นี่แหละ! สัจธรรมแห่งชีวิตมีเกิด ดับ หมุนวนเวียนสับเปลี่ยนกันไป เมื่ออยู่กับความธรรมดาอย่างเข้าใจก็จะเห็นความจริงว่าจะทุกข์หนักแค่ไหน มันก็จะผ่านไปจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปในวันหนึ่ง