อำเภอในประเทศไทยที่มีชื่ออำเภอสั้นที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง

Home อำเภอในประเทศไทยที่มีชื่ออำเภอสั้นที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง

บอร์ด สาระ เกร็ดน่ารู้ เนื้อหาโดย origin ปัจจุบันประเทศไทยแบ่งเขตการปกครองย่อยในระดับอำเภอออกเป็นทั้งหมด 878 อำเภอ ซึ่งแต่ละที่ล้วนมีประวัติ เรื่องราวรวมถึงเอกลักษณ์เฉพาะเป็นของตัวเองโดยหนึ่งในนั้น ก็คือเรื่องของ 'ชื่ออำเภอ' ซึ่งมีความแตกต่างกันมากทั้งความยาว ความยากในการสะกดและอ่านออกเสียง จากจำนวน 878 อำเภอนั้น ปรากฏว่ามีอยู่ 3 อำเภอ ที่มีชื่อสั้นที่สุดโดยนับจำนวนตัวอักษรในภาษาไทยได้เพียง 2 ตัวอักษร** ชื่อของทั้งสามอำเภอใช้สระโอะลดรูป คือ ลดรูปหรือตัดสระโอะออกทั้งหมดคงไว้แต่พยัญชนะที่ถูกสะกด สำหรับวิธีนี้ใช้ต่อเมื่อมีตัวสะกดเท่านั้นจึงทำให้ไม่เห็นรูปสระในชื่อโดยทั้ง 3 อำเภอที่มีชื่อสั้นที่สุด ได้แก่'อำเภอคง' เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาเป็นหนึ่งในหลายอำเภอของจังหวัดที่มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผ่านมีพื้นที่ทั้งหมด 454.7 ตร.กม. และมีประชากรทั้งหมด 79,อำเภอในประเทศไทยที่มีชื่ออำเภอสั้นที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง354 คน 'อำเภอปง' เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพะเยาเดิมเป็นเขตท้องที่ของอำเภอเชียงคำทั้งหมด ก่อนที่จะขอจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอโดยการปกครองบางส่วนออกจากอำเภอเชียงคำในวันที่ 14 ตุลาคม 2449 และยกฐานะเป็นอำเภอในวันที่ 8 ธันวาคม 2455โดยรวมกิ่งอำเภอเมืองปงและกิ่งอำเภอเชียงม่วน รวมเข้าเป็น "อำเภอปง" และ 'อำเภอพล' เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นอยู่ห่างจากอำเภอเมืองขอนแก่นไปทิศใต้ประมาณ 75.65 กิโลเมตรโดยถือเป็นอำเภอขนาดใหญ่ที่มีถนนมิตรภาพและทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือพาดผ่านมีพื้นที่ทั้งหมด 872.937 ตร.กม. และมีประชากร 86,023 คน 

Subscribe for Offers

Payment Method

paycard1 paycard2 paycard3 paycard4 paycard5

@https://onlineruay.com/ fifa55fifa55 2023 All Copyrights Reserved.

top