Working: 24 hours/7 days

อีกไม่เกิน 100 ปี..??? ก็ไม่มีใครอยู่ตรงนี้แล้ว อย่าทุกข์มาก

บอร์ด ความรัก,อีกไม่เกินปีก็ไม่มีใครอยู่ตรงนี้แล้วอย่าทุกข์มาก ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย มารคัสอีกไม่เกิน 100 ปี..???ก็ไม่มีใครอยู่ตรงนี้แล้วอย่าทุกข์มากอย่าเครียดนานเกินไปฝึกปล่อยวางบ้างในสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของเรา.ทำใจให้เบิกบาน ใช้ชีวิตอย่างมีสติอยู่กับการทำความดีและมีความสุขในปัจจุบัน.ใช้ก็หมด ไม่ใช้ก็หมด นี่หละคือ เวลาบางคนเวลาที่เหลืออยู่น้อยกว่าเวลาที่ใช้ไปแล้วจงใช้ชีวิตที่เหลือให้คุ้มค่ามากที่สุด

Recent Posts
หญิงทำแท้งลูกทั้ง 7 คนด้วยตนเอง
ประเทศที่มีปริมาณผลผลิตข้าวมากที่สุดอันดับหนึ่งของโลก
น้องหมาหมาขี้กลัว เพิ่งได้เพื่อนมาเป็นที่พักพิงใจ และพวกนางกำลังแสวงหารักที่แท้จริง
เมื่อพ่อไปตามลูกที่ร้านเกมส์ ความมัส์จึงอุบัติ (ห้ามลอกเลียนแบบ)!
มิจฉาชีพ?กลุ่มคนอ้างเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิ เดินตามบ้านขอเรี่ยไรเงินจากชาวบ้าน